Zalecenia dla autorów

Aspekty prawne

 1. Artykuł musi być podpisany imiennie przez jego autora.
 2. Treść nie może naruszać praw autorskich osób trzecich i musi być zgodna z innymi przepisami prawnymi dotyczącymi publikacji ogólnodostępnych materiałów.
 3. W przypadku dołączenia zdjęć do artykułów autor musi posiadać uprawnienia do ich publikacji i udostępniania wizerunku prezentowanych osób.
  W przypadku przesłania relacji z turnieju wystarczy dołączenie Komunikatu Organizacyjnego zawierającego odpowiednie zapisy w tej kwestii, informacji o zgodzie na publikację autora zdjęć oraz Organizatora turnieju.
 4. Przesłanie lub zamieszczenie artykułu na stronie oznacza przekazanie praw autorskich do jego treści na WZSzach.

Treść artykułu

 1. Treść artykułu musi być zgodna z działalnością statutową WZSzach.
 2. Nie należy używać dużych liter w innych miejscach niż początek zdania, nazw własnych, imion i nazwisk oraz w przypadku skrótów.
 3. Należy unikać nadmiernej kolorystyki tekstu.
 4. Należy unikać treści o zabarwieniu politycznym i propagandowym.
 5. Jeżeli artykuł jest przesyłany do publikacji na stronie, to jego treść musi być gotowa do publikacji bez konieczności jej redagowania.
  Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z norm językowych, niezbędne zmiany w układzie treści poprawiające czytelność tekstu i zapewniające zgodność ze strukturą strony lub sekcji w jakiej zostanie umieszczony.

Osoba publikująca artykuł, Administrator techniczny i Administrator struktury strony mogą usunąć treści reklamowe i linki internetowe oraz przeredagować artykuł jeżeli jego treść narusza te zasady.

Materiały:

 1. Zdjęcia
  Ilość: 3-5
  Rozdzielczość: max 640 x 480
  Wielkość pliku: do 100 KB

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję