Dodanie nowego artykułu

Dodanie nowego artykułu jest możliwe bezpośrednio w sekcji, w której ma być opublikowany
NewArticle
jak i z menu użytkownika
UserMenu

Preferowany jest pierwszy sposób z uwagi na to, że wówczas artykuł ma już prawidłową kategorię sekcji, w której ma być opublikowany.
Druga metoda musi być użyta wówczas gdy artykuł nie ma być opublikowany w żadnej z dostępnych sekcji strony a jedynie na stronie głównej witryny.

Proces dodania nowego artykułu:

 • Uzupełniamy tytuł
  EditContentTytuł powinien odpowiadać treści i nie może być zbyt ogólny.
  Np. Relacja z turnieju, Kurs, Wyjazd, Dofinansowanie itp. spowodują, że będzie wiele artykułów o podobnym tytule i czytelnicy nie będą wiedzieli o jakie konkretnie wydarzenie chodzi.
 • Alias: nie jest wymagany (system utworzy go automatycznie)
  Alias musimy zmienić tylko jeżeli jakiś inny artykuł ma już taki alias.
  Jeżeli zmieniliśmy tytuł artykułu to najlepiej alias wykasować aby ponownie utworzył się automatycznie.
 • Wprowadzamy treść artykułu
  Przy redagowaniu artykułu należy przestrzegać zaleceń dla autorów opisanych w oddzielnej intrukcji.
  Dodawanie grafiki i linków jest również opisane w oddzielnych instrukcjach.
  Podczas edycji dostępne są funkcje edytora HTML.
  Nie zaleca się stosowania metody Kopiuj-Wklej np. z Worda dlatego, że wówczas razem z tekstem są kopiowane informacje techniczne, które nie gwarantują, że tekst będzie tak samo wyglądał w różnych przeglądarkach internetowych.
  Treść opracowaną w lokalnym edytorze tekstu można skopiować do notatnika i dopiero wtedy użyć metody Kopiuj-Wklej, wówczas jednak tekst trzeba będzie sformatować bezpośrednio w artykule.
  Każdy artykuł powinien się skladać z dwóch części: pierwsza kilkuwierszowa, która będzie widoczna na stronie danej sekcji, druga będąca kontynuacją artykułu. Do dzielenia na części służy przycisk Więcej podczas redagowania artykułu. Należy umieścić kursor w miejscu, który ma być znakiem podziału i kliknąć przycisk Więcej. Uczyni to daną sekcję bardziej czytelną a czytelnik po kliknięciu na przycisk zobaczy pełną treść artykułu.
 • Określamy kategorię decydującą o tym w jakiej sekcji ma być opublikowany dany artykuł (zakładka Publikacja)
  EditPublishNieprawidłowo wybrana kategoria może spowodować, że czytelnicy nie zobaczą artykułu, a w skrajnym przypadku również autor może mieć problem z jego odnalezieniem.
  Lista dostępnych kategorii jest zależna od poziomu uprawnień użytkownika.
  Jeżeli artykuł ma być dostępny tylko na stronie głównej witryny to należy wybrać kategorię Aktualności.
  Nie należy jednak umieszczać w kategorii Aktualności artykułów, które powinny być w odpowiednich sekcjach strony (oprócz strony głównej). Np. artykuły komisji powinny mieć kategorię danej komisji, artykuły sędziowskie powinny mieć kategorię właściwych rozgrywek, analogicznie artykuły Kolegium Sędziów, skarbnika, relacje, zaproszenia itp.
  Niezależnie od kategorii artykuł może być również na stronie głównej witryny jeżeli go wyróżnimy, co jest opisane w dalszej części instrukcji.
 • Ustawiamy Status artykułu
  Standardowo artykuł jest przeznaczony do publikacji, możemy to jednak zmienić jeżeli jeszcze nie jest gotowy a chcielibyśmy go zapisać.
 • Ustawiamy status Wyróżniony
  Status ten standardowo jest ustawiony na Nie.
  Jeżeli chcemy aby artykuł oprócz sekcji, w której ma być umieszczony znajdował się równiez na stronie głównej witryny to musimy zmienić go na Tak.
  Jeżeli artykuł ma znajdować się wyłącznie na stronie głównej witryny, to musi być zarówno w kategorii Aktualności jak i mieć ustawione wyróżnienie na Tak.
  Nie należy jednak umieszczać w kategorii Aktualności artykułów, które powinny być w odpowiednich sekcjach strony (oprócz strony głównej).

Nie należy uzupełniać żadnych pozostałych pól, bo ryzykujemy, że artykuł nie będzie widoczny dla czytelników.

 

Wszystkie elementy graficzne użyte w tej instrukcji są przykładowe i mogą sie zmieniać w wyniku modernizacji witryny.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję