Komisje

Zalecane terminy imprez szachowych muszą być uzgodnione z Zarządem Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu i nie mogą kolidować z kalendarzem WZSzach i PZSzach.

Oferty należy składać według załączonego wzoru.
Rozpatrywane będą tylko oferty wypełnione i przesłane na wzorcowym formularzu.


Regulamin Komisji Konkursowej WZSzach

Regulamin Konkursów Ofert

Formularz oferty

Kryteria oceny ofert


Skład Komisji Konkursowej WZSzach:

Kronika żałobna z lat 2001 - 2012 dostępna jest w archiwum.

Centralny Rejestr Członków Polskiego Związku Szachowego. (CR) Adres: www.cr.to.pl/ew/news.php

CR jest w obecnie podstawową bazą danych z informacjami o kategoriach, rankingach, przynależnościach klubowych (i wypożyczeniach),... Zgodnie z najnowszym Regulaminem Ewidencyjnym PZSzach CR jest oficjalną podstawową bazą danych klubów, zawodników, sędziów i działaczy. Proszę o sygnały dotyczące braków lub nieprawidłowości we wpisach w Centralnym Rejestrze!

Przypominam (albo informuję), że najbardziej wskazaną i najmilej widzianą formą przesyłania sprawozdań sędziowskich jest forma elektroniczna – w postaci załącznika do e-maila.

Jak na razie nic się w Kodeksie Szachowym nie zmieniło i w związku z tym podstawą do nadawania kategorii szachistom, którzy wypełnili normy w turniejach rozgrywanych w naszym województwie, są sprawozdania sędziowskie z wnioskami klasyfikacyjnymi.

Sprawozdania sporządzone przez sędziów, którzy wg aktualnie opublikowanego zestawienia przew. Kolegium Sędziów nie zapłacili rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania w roku 2015, nie są rozpatrywane.

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję