Kurs sędziowski - klasy okręgowe - Poznań, 09.08.2014 r.

Kurs sędziowski – klasy okręgowe


Kolegium Sędziów działające przy Wielkopolskim Związku Szachowym informuje, że 9 sierpnia 2014 r. (sobota) w Poznaniu odbędzie się kurs sędziowski na klasy okręgowe (II, III i młodzieżową). Po kursie przeprowadzony zostanie egzamin kandydatów na sędziów szachowych.


1. Wymogi formalne.

 • Zgodnie z Kodeksem Szachowym sędzią szachowym może być osoba, która:
 1. ma polskie obywatelstwo,
 2. ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
 3. ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
 4. ma przynajmniej II kategorię szachową,
 5. zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
 6. zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
 • Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą składkę roczną za 2014 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia praktyka sędziowska (minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe).
 • Kandydaci we własnym zakresie powinni przyswoić wiedzę z zakresu:
 1. przepisów gry FIDE (uwaga – nowe przepisy od 01.07.2014 r.),
 2. organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów,
 3. systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy),
 4. ustalania kolejności miejsc w turniejach,
 5. obliczania norm na kategorie szachowe,
 6. kojarzenia systemem szwajcarskim – ręcznie (dotyczy kandydatów na II klasę),
 7. sprawozdań sędziowskich,
 8. statusu sędziego szachowego.

2. Zgłoszenia.

 • Zgłoszenia na kurs przyjmuje do dn. 31.07.2014 r. Magdalena Judek (e-mail: m.judek@wzszach.poznan.pl, tel. 502 409 794) lub http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3590/
 • W zgłoszeniu należy podać następujące dane: nazwisko i imię, datę urodzenia, posiadaną klasę sędziowską (o ile dotyczy), kategorię szachową, dane kontaktowe (e-mail, telefon). Prosimy również o informację, czy zgłoszona osoba jest jednocześnie zawodnikiem Festiwalu Szachowego.
 • Dodatkowo kandydaci na sędziego klasy II powinni przesłać listę sędziowanych turniejów.

3. Koszty uczestnictwa.
Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach opłata za kurs wynosi 150 zł. Należność należy wpłacić gotówką w dniu kursu u przewodniczącego Kolegium Sędziów.

4. Uwagi organizacyjne.

 • Kurs odbędzie się tylko w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń.
 • Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.
 • Wszelkich informacji dotyczących kursu udziela przewodniczący Kolegium Sędziów – Waldemar Kopydłowski lub Sekretarz Kolegium Sędziów – Magdalena Judek.

 

Przewodniczący Kolegium Sędziów
/-/ inż. Waldemar Kopydłowski

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję