Kolegium Sędziów – kadencja od 24.10.2015 r. podział obowiązków

Poniżej prezentujemy podział obowiązków Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Magdalena Judek – Przewodnicząca Kolegium
• zwoływanie posiedzeń Kolegium
• organizacja pracy Kolegium
• zatwierdzanie sędziów głównych na zawodach wojewódzkich
• ewidencja Sędziów Wielkopolskiego Związku Szachowego
• administrowanie finansami Kolegium


Krzysztof Derecki – Zastępca Przewodniczącego Kolegium
• zastępowanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów w trakcie jego nieobecności
• opiniowanie regulaminów zawodów wojewódzkich
• współpraca z Komisją Klasyfikacji i Ewidencji (sprawozdania sędziowskie)
• współpraca ze strefą zachodnią, wschodnią i południową


Andrzej Ciesiński – Członek Kolegium
• aktualizacja witryny internetowej
• wdrażanie nowych metod pracy Kolegium
• ewidencja uchwał Kolegium
• współpraca ze strefą północną


Maciej Cybulski – Członek Kolegium
• informowanie środowiska sędziowskiego o zmianach przepisów
• pomoc przy organizacji kursów sędziowskich i konferencji
• współpraca z innymi organami WZSzach i PZSzach
• współpraca ze strefą centralną

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję