Zebranie Zarządu WZSzach - 15.06.2013 r. w Żerkowie

        Żerków, 15 czerwca 2013 r.

 

 

Protokół nr 2/2013

z zebrania Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z 15 czerwca 2013 r.

 

 

15 czerwca 2013 r. podczas Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Żerkowie odbyło się zebranie Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności Pawła Staniszewskiego i nieusprawiedliwionej Łukasza Michno, Przewodniczący Kolegium Sędziów Waldemar Kopydłowski, Trener Koordynator Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików Jagoda Gołek, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).

 Przewodniczący zebrania Prezes Łukasz Dębowiak przywitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad, w którym pkt.: 12, 13 i 15 zostały przeniesione odpowiednio na miejsca: 4, 5, 6. Został dodany punkt dot. dofinansowania startu w Mistrzostwach Europy Juniorów. Porządek zebrania z ww. zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Sekretarz WZSzach Milena Magnucka odczytała protokół z posiedzenia Zarządu WZSzach z 9.02.2013 r., który został przyjęty jednogłośnie.

 Waldemar Kopydłowski przedstawił poniższe kwestie:

 1. FIDE zrezygnowało z wprowadzenia nowych przepisów gry z dniem 1 lipca 2013 r.;
 2. z uwagi na brak czasu w Żerkowie podczas MWJ kurs sędziowski odbędzie się w późniejszym terminie: październik/listopad br. w Lesznie;
 3. organizatorzy turniejów winni sprawdzać, czy sędziowie dokonali stosownych opłat sędziowskich, gdyż z braku ww. opłat, kategorie szachowe nie zostaną zaliczone;
 4. ewidencja licencji klas okręgowych – 26 osób opłaciło;
 5. jedna osoba opłaciła licencję szachową bez przekazania potwierdzenia decyzji Kolegium Sędziów o nadaniu klasy sędziowskiej.

Milena Magnucka poinformowała, iż została przyjęta uchwała nr 8/2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego z 26 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików. Głosowanie odbyło się elektronicznie.

Łukasz Dębowiak poinformował, iż nie otrzymał negatywnych opinii odnośnie składu Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików na 2013 r. oraz zawnioskował, aby Pion młodzieżowy opracował w tym roku regulamin kadry Juniorów i Młodzików na 2014 r., a Koordynator do 1.01.2014 r. przedstawił Zarządowi do zatwierdzenia skład Kadry Juniorów i Młodzików na 2014 r.

Arleta Magnucka poinformowała, iż ze środków otrzymanych przez WSS do wykorzystania pozostała kwota 4.123,00 zł. 1.000,00 zł proponuje przeznaczyć na szkolenie juniorów, a pozostałą kwotę na Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. Do chwili obecnej WZSzach nie otrzymał ww. pieniędzy od WSS, co zostanie wyjaśnione przez Bernadetę Ancutę i Arletę Magnucką.

Jagoda Gołek przedstawiła propozycję organizacji szkolenia w Polanicy. Na ten moment zgłosiło się 8 osób. Koszt uczestnictwa wynosi ok 700,00 zł.

Krzysztof Chojnacki zaproponował, aby w br. w związku z małą kwotą do dyspozycji zorganizować szkolenie nt. skutecznej pracy nad szachami obejmujące przykłady zamiast 20-godzinnego treningu, gdyż zgodnie z opiniami wielu trenerów szachowych, aby robić postępy trening roczny powinien wynosić ok 500h rocznie.

Łukasz Dębowiak dodał, iż ważne jest również uświadomienie rodziców, jak dzieci powinny efektywnie trenować grę w szachy.

Krzysztof Chojnacki zwrócił uwagę, iż wato zorganizować turnieje Grand Prix Wielkopolski, co jest obecnie organizowane z powodzeniem w Kaliszu i Gnieźnie.

Regulamin Zarządu zostanie omówiony na kolejnym zebraniu przez Bernadetę Ancutę. Arleta Magnucka dodała, iż warto zwiększyć kompetencje komisjom.

Łukasz Dębowiak zauważył, iż komisje powinny mieć więcej swobody i winny mieć prawo do podejmowania decyzji wraz z właściwymi wiceprezesami, za które będą odpowiadać przed WZSzach. Bernadeta Ancuta stwierdziła, iż komisje powinny swoje stanowisko, zwłaszcza powodujące skutki finansowe, przedstawiać do akceptacji Zarządu. Z kolei Arleta Magnucka stwierdziła, iż kluczowe decyzje powinien podejmować Zarząd, natomiast nie powinny nagminnie mieć miejsca sytuacje, że osoby najlepiej zorientowane w danym temacie nie mogą przeforsować swojego stanowiska.

Milena Magnucka poinformowała, iż została przyjęta uchwała nr 7/2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego z 17 maja 2013 r. w sprawie: przyznania brązowych odznak następującym działaczom: Marcinowi Orzechowskiemu, Szymonowi Pieczewskiemu, Jackowi Wegnerowi, Sebastianowi Zakrockiemu.

Andrzej Ancuta zwrócił uwagę, iż na stronie nie powinno być promocji turniejów szachowych, które są rozgrywane w tym samym czasie, co organizowane przez WZSzach. Ponadto ważne jest, aby ważne informacje pozostawały dłużej na pierwszej stronie.

Łukasz Dębowiak przekazał, iż obecna strona internetowa działa sprawnie, jest estetyczna i jest pozytywny odzew w tej sprawie. Ma jednak do niej następujące uwagi:

 1. występują problemy z odnalezieniem sprawozdań z turniejów. Jednocześnie pojawiają się rzadziej niż na poprzedniej stronie internetowej;
 2. warto stworzyć ankietę opiniującą działanie strony;
 3. należy zlikwidować trudności z przeskakiwaniem okienek w menu głównym;
 4. ważne informacje powinny pozostawać dłużej na górze strony;
 5. kalendarz jest funkcjonalny, ale mało widoczny, co utrudnia wyszukiwanie informacji o turniejach szachowych.
 6. należy umieszczać więcej informacji o seniorach i wielkopolskiej kadrze juniorów i młodzików. Natomiast informacje o juniorach są na bieżąco umieszczane;
 7. należy zachęcić ludzi do samodzielnego umieszczania na stronie informacji, co tylko pozornie wydaje się trudne.

Ponadto dodał, iż nie należy przejmować się nieuzasadnioną krytyką innych osób.

Maciej Cybulski zobowiązał się do dokonania korekt zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Skarbnik Bernadeta Ancuta zaproponowała, aby zlikwidować konto bankowe prowadzone przez WSS ze względów ekonomicznych (koszt obsługi wynosi 15zł/m-c +1,50zł za każdy przelew) oraz z uwagi na problemy z bieżącym monitorowaniem stanu konta bankowego. Został przegłosowany wniosek 

w sprawie upoważnienia Bernadety Ancuty do założenia nowego konta bankowego z dniem 1.01.2014 r. Bernadeta Ancuta zaproponowała wykupienie telefonów dla osób decyzyjnych w Zarządzie z uwagi na prowadzenie częste rozmowy telefoniczne między członkami WZSzach. Łukasz Dębowiak poprosił o przedstawienie konkretnej propozycji.

W związku z niezwróceniem 3 zegarów szachowych WZSzach przez organizatora turnieju, który wypożyczył sprzęt szachowy od WZSzach została przeprowadzona dyskusja nad rekompensatą za sprzęt szachowy i przegłosowano naprawę 5 zegarów elektronicznych przez powyższego organizatora. 6 osób głosowało za, 2 wstrzymały się, 1 głosowała przeciwko.

Przyjęto, iż zostanie ustalona 1 opłata za wszystkie ligi za zawodników rezerwowych po zakończeniu lig.

Łukasz Dębowiak zasugerował, iż KOF na 2014 r. powinien być opracowany najpóźniej do końca roku. Projekt zostanie przygotowany przez Bernadetę Ancutę. Zaproponowano, aby w KOF-ie zostały uwzględnione kary za wycofywanie się z lig i za walkowery bez wcześniejszego powiadomienia drużyny przeciwnej. W przypadku IV ligi, która jest rozgrywana na przełomie roku 2013/2014 została ustalona stara stawka wpisowego.

Krzysztof Chojnacki zapytał o możliwość utworzenia w IV lidze drużyny bez przynależności klubowej, tzw. dziki klub, np. dla zawodników, którzy nie mieszczą się w podstawowym składzie drużyny (w przypadku awansu do III ligi będzie obowiązek założenia klubu szachowego). Łukasz Dębowiak poinformował, iż ligę okręgową organizują wojewódzkie związki szachowe, one ustalą reguły gry i warto zastanowić się nad ww. propozycją.

Adam Wojcieszak poinformował, iż jest małe zainteresowanie ofertami na organizację turniejów rangi Mistrzostw Wielkopolski. 

Adam Wojcieszak przedstawił informację o III i IV ligach seniorów i juniorów (liczbę startujących drużyn, drużyny, które awansowały i spadły, sędziów głównych poszczególnych turniejów).

Arleta Magnucka przedstawiła informację o zakończonych Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzików oraz Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych: zotały wywalczone 3 medale: Mikołaj Tomczak – I m. do lat 14. Piotr Śnihur – II m. do lat 16, Paweł Musiałkiewicz – III m. do lat 18. WZSzach uzyskał 72 pkt. (w 2012 53 pkt.), co dało kwotę 1.900 zł dla WZSzach. Podczas OSU WZSzach zapewnił dzieciom opiekę 2 trenerów (Ryszard Bernard i Krzysztof Chojnacki), 4 osobom został dofinansowany transport. Natomiast finalistom MPJ, którzy nie skorzystali z ww. pomocy finansowej zostanie dofinansowany wyjazd na MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych.

Arleta Magnucka zrobiła wstępne rozeznanie dot. kosztów wynajęcia autobusów i busów na MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych oraz II Ligę Juniorów i poinformowała, iż wynajęcie autobusu do Szczyrku na 49 osób wynosi ok. 132zł/os., a do Olsztyna 75zł/os przy założeniu, że będzie pełne obłożenie, tj. zgłosi się 49 chętnych do skorzystania ze wspólnego transportu. Ww. informacja ukaże się na stronie internetowej WZSzach.

Milena Magnucka przekazała, iż na organizację Festiwalu Szachowe zostały przyznane dotacje w kwocie 4.000 zł od UM i 2.500 zł od UMWW, a na organizację Mistrzostw Wielkopolski Juniorów otrzymano środki finansowe w wysokości 2.000 zł od UMWW.

Maciej Cybulski przedstawił propozycję nt. Festiwalu szachowego:

 1. I m. – 2.500 zł, nagrody dodatkowe (rankingowe, dla kobiety), dodatkowe imprezy, np. turniej szachów fischera, kloca, turniej dla przedszkolaków;
 2. turniej zostanie rozreklamowany na facebooku;
 3. na chwilę obecną brak potwierdzeń od sponsorów;
 4. 2 sędziów: propozycja sędziowania dla p. Waldemara Kopydłowskiego i Macieja Cybulskiego.

Łukasz Dębowiak przedstawił wnioski o dofinansowanie MEJ dla Marty Tomczak, Mikołaja Tomczaka, Piotra Śnihura, Sebastiana Półtoraka.

Krzysztof Chojnacki stwierdził, pod względem szkoleniowym ww. wyjazd jest mało skuteczny i dla najmłodszych osób nie ma dużego sensu. Pion młodzieżowy został poproszony o zapoznanie się z kosztami wyjazdu i dofinansowaniem medalistów ze strony PZSzach.

Z uwagi na słaby występ Marty Tomczak w MPJ, wniosek został zaopiniowany negatywnie (3 os. wstrzymały się, 1 osoba za dofinansowaniem, 5 osób przeciwko dofinansowaniu).

Medalistom MPJ i OSU, tj. Piotrowi Śnihurowi i Mikołajowi Tomczakowi przyznano dofinansowanie w wysokości 700zł/os., a Sebastianowi Półtorakowi za wysokie miejsce na MPP przyznano  kwotę 500 zł. 1 osoba wstrzymała się, 8 osób głosowało za. Ustalono, iż obowiązkiem osób, którym dofinansowano wyjazd będzie przesłanie relacji wraz ze zdjęciami na stronę WZSzachpo zakończeniu MEJ.

Łukasz Dębowiak kończąc spotkanie, podziękował wszystkim osobom za przybycie na zebranie.

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący zebrania:

Milena Magnucka                                                                     Łukasz Dębowiak

 

 

Załącznik:

 1. Lista obecności
 2. Uchwała Zarządu WZSzach nr 8/2013 z 17.05.2013 r.
 3. Uchwała Zarządu WZSzach nr 8/2013 z 26.05.2013 r.


 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję