Uchwała nr 1/2012 Zarządu WZSzach z 10.01.2012 roku

Uchwała nr 1/2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego

z dnia 10 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego WZSzach nr 1/WP/2012

  

§ 1

 Przyjmuje się Komunikat Organizacyjno-Finansowy WZSzach nr 1/WP/2012 na rok 2012, w którym ustala się:

-      -  składkę roczną PZSzach,

-       - opłatę roczną klubu na realizację celów statutowych WZSzach,

-       - opłaty startowe za udział w Mistrzostwach Wielkopolski,

-      -  wysokość kaucji w sprawie rozpatrzenia odwołania lub protestu w ramach rozgrywek szachowych na terenie Wielkopolski,

-       - karne opłaty za walkowery w rozgrywkach drużynowych,

-       - opłaty za rejestrację zmiany przynależności klubowej zawodnika,

-       - wysokość kwoty za wypożyczenie sprzętu szachowego,

-       - opłatę roczną dla sędziów okręgowych II i III klasy,

-       - ceny druków i wydawnictw,

-       - opłatę za wypożyczenie zawodników.

 

§ 2

 Treść Komunikatu Organizacyjno-Finansowego WZSzach nr 1/WP/2012, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczony zostanie na stronie internetowej WZSZach.

 

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi WZSzach.

  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję