Kurs dla nauczycieli "Edukacja przez szachy w szkole"

Wielkopolski Związek Szachowy organizuje kolejny kurs dla nauczycieli w zakresie nauki gry w szachy. Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Wielkopolskiego i Polskiego Związku Szachowego.Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Miejsce:Poznań Szkoła Podstawowa ul.Bydgoska 4a

Harmonogram:Proponowane terminy

I zjazd: 24-25.11.2018 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-18.30)

II zjazd: 1-2.12. 2018 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-18.30)

III zjazd: 15-16.12. 2018 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-18.30)

Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 - wpłaty po 5.11.2018

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 5 listopada 2018 r.

Uwagi końcowe: Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 16 osobowej.

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących ul.Bydgoska 4a 30 PLN za dobę

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję