Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu "Edukacja przez szachy w szkole".

Kurs zostanie zorganizowany w Poznaniu – Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej ul.Piotrowo 4 sala 221. Zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach w godz.9.00-18.00. Proponowane terminy: I zjazd 29.02-1.03.2020 II zjazd 14-15.03.2020 III zjazd 28-29.03.2020 roku. Uczestnictwo i opłata: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych! Po zebraniu grupy – informacja będzie przesłana do zainteresowanych przez organizatora opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Santander Bank Polska S.A.96 1090 1362 0000 0001 4359 5217 Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail:staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 14 lutego 2020 r.

 Uwagi końcowe: Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl, tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Wielkopolski Związek Szachowy organizuje w dniu 20.10.2019 roku seminarium dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”

Miejsce: Poznań

Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej ul.Piotrowo 4 Poznań

Termin: 20.10.2019  niedziela 20.10.2019 godz.9.00-15.00

Uczestnictwo:W seminarium mogą wziąć udział nauczyciele biorący udział w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”.

Program:W programie poruszane będą następujące zagadnienia:

1.Podstawowe zagadnienia z taktyki szachowej.

2.Wybrane elementy strategii szachowej.

3.Wybrane zagadnienia z gry końcowej.

Koszty:Opłatę za seminarium należy uiścić przelewem (po zebraniu grupy minimum 12 osobowej) na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 Tytuł przelewu: „Seminarium dla nauczycieli – Poznań” lub wpłacić u organizatora w dniu przeprowadzenia seminarium. Opłata za cały kurs wynosi 80 zł.

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na adres: staniszewski@wzszach.poznan.pl do dnia 14.10.2019. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie przynajmniej 12 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwagi końcowe:

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu "Edukacja przez szachy w szkole".

Kurs zostanie zorganizowany w Poznaniu (lub w innej miejscowości pod warunkiem udostępnienia sali szkoleniowej) w IV kwartale 2019 roku - zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach.

Proponowane terminy: październik(dwa zjazdy)-listopad(jeden zjazd) 2019 do ustalenia po zebraniu grupy.

Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia:Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail:staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 26 września 2019 r.

Uwagi końcowe:Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl, tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu "Edukacja przez szachy w szkole".Kurs zostanie zorganizowany w Poznaniu (lub w innej miejscowości pod warunkiem udostępnienia sali szkoleniowej) w III kwartale 2019 roku - zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach.

Proponowane terminy: I zjazd 31.08.-1.09.2019, II zjazd 7-8.09.2019 i III zjazd 21-22.09.2019.

Uczestnictwo i opłata:W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail:staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 27 sierpnia 2019 r.

Uwagi końcowe:Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl, tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach odbył się już po raz drugi turniej podsumowujący roczną pracę w projekcie EpSwS w klasach I-III z terenu Wielkopolski. Organizatorem turnieju byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, Wielkopolski Związek Szachowy, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

W turnieju udział wzięło 16 drużyn. Każda szkoła mogła wystawić maksymalnie 10 zawodników. Zawody odbyły się na dystansie 7 rund w tempie 15 minut na zawodnika. Turniej sędziował sędzia klasy międzynarodowej pan Maciej Cybulski wraz z sędziami rundowymi, którymi byli: sędzia klasy państwowej pan Paweł Staniszewski, sędzia klasy II pan Miłosz Walkowski i sędzia klasy młodzieżowej pan Jonasz Walkowski. Pomagali sędziować uczniowie 3 Gb ZSO Włoszakowice: Agnieszka Grabsztunowicz, Monika Grabsztunowicz, Karolina Janiszewska, Wiktoria Wolniczak,  Rafał Lorenz.

W  klasyfikacji drużynowej następujące szkoły uzyskały puchary ufundowane przez Wielkopolski Związek Szachowy:

  1. SP nr 3 Swarzędz
  2. ZSO Włoszakowice
  3. SP Lusowo

Klasyfikacja indywidualna:

III klasa chłopcy- 1.Skupniewicz Aleksy Lusowo, 2.Adamski Mateusz Włoszakowice, 3.Apolinarski Nikodem;

III klasa dziewczęta: 1.Łukasik Aleksandra Szczytniki, 2.Owsianna Lena Włoszakowice, 3.Rypińska Julia Dąbcze;

II klasa chłopcy: Koczorowski Oskar Połajewo, 2. Michalak Emanuel Swarzędz, 3.Rutkowski Włodzimierz Swarzędz;

 II klasa dziewczęta: Włodarczyk Julia Włoszakowice, Rutkowska Antonina Swarzędz, Świątek Nadia Lusowo;

 I klasa chłopcy: Chudzicki Dawid Swarzędz, Chumak ILIA Lusowo, Szawejko Nikodem Swarzędz;

I klasa dziewczęta: Kmiecik Natalia Swarzędz, Niemczyk Helena SP 2 Leszno, Najmowicz Nina Lusowo.

Nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika z Włoszakowic ufundowaną przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących otrzymała Julia Włodarczyk. Wszyscy wymienieni zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Impreza została zorganizowana dzięki Pani W.Walkowskiej –Prezes UKS ZSO Włoszakowice, która w sposób perfekcyjny przygotowała mistrzostwa. Panu T.Górnemu dyrektorowi ZSO dziękuję za udostępnienie pomieszczeń szkoły i ufundowanie nagród. Współorganizatorem imprezy oraz fundatorem pucharów i medali był WZSZACH.

Koordynator Projektu P.Staniszewski.

 

Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu "Edukacja przez szachy w szkole".

Kurs zostanie zorganizowany w: Szkoła Podstawowa w Łuczywnie, Łuczywno 4, 62-613 Osiek Mały, gmina Osiek Mały

Terminy zjazdów: zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach: I zjazd 11-12.05.2019, II zjazd 18-19.05.2019, III zjazd 1-2.06.2019

Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego: Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność do 11.05.2019 lub po telefonicznym uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu.

Zgłoszenia:Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail:staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 28 kwietnia 2019 r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwagi końcowe:

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Tanie noclegi można zarezerwować w Licheniu Starym 15 km od miejsca szkolenia lub w Koninie 25 km z dogodnym dojazdem do szkoły.

- Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl, tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad używania plików Cookies zobacz naszą politykę prywatności.

  
Akceptuję ciasteczka na tej stronie
Akceptuję